March 4, 2024

தமிழில்.காம்

இணைவோம் தாய் மொழயில்

உலர் திராட்சை

உலர் திராட்சை, dry grapes, grapes, Reducing weight, உடல் எடையை அதிகரிக்கும், increase body weight, healthy diet 8 min read

  திராட்சைகளை பதப்படுத்தி உலர வைத்து தயாரிக்கப்படும் உலர் திராட்சைகள், கூடுதல் சத்துக்களை பெறுகின்றன. அதிக ஆற்றல் தரக்கூடியதாகவும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொண்டதாகவும் மாறிவிடுகிறது. அதிலுள்ள...