June 8, 2023

தமிழில்.காம்

இணைவோம் தாய் மொழயில்

குடல்

yennai thipilli, யானை திப்பிலி, kudalpun, maruthuvam 9 min read

உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையும்பொழுதும், இனிப்பு சார்ந்த உணவுகளை அதிகம் உட்கொள்ளும்போதும், வேறு சில புழுக்கள் மற்றும் கிருமிகள் சுகாதாரமற்ற நீர் மற்றும் கெட்டுப்போன உணவுகள்...